Antiszemitizmus › 1919: ANTISZEMITA SZÓRÓLAP

Antiszemita tartalmú röplap 1919-ből

A délszláv oldalról folyó magyarellenes agitálásra azért is szükség volt a szlovének között, mert a Muravidéken az evangélikusok egy része támogatta Magyarországot, hiszen tudták, hogy a délszláv államban kevés protestáns él, mert döntően katolikus, ortodox vagy mohamedán felekezethez tartoztak a lakói. A jugoszláv oldalról primitív antiszemita röplapokkal lázították a szlovéneket a Muravidéken, jóllehet az elcsatolásokat ellenző magyar oldalon is igencsak sok antiszemita érzelmű volt, akiknek meglátása szerint a zsidóság is felelős volt Trianonért.
 
A Magyar Tanácsköztársaság alatt keletkezett ez a primitív szellemű iromány, amely valószínűleg azért használta fel az antiszemitizmus eszközét, mivel a bolsevik vezetők egy része, így Kun Béla is zsidó volt. Később azonban már nem alkalmaztak a jugoszlávok effajta durva megnyilvánulásokat és nem tettek zsidóellenes kijelentéseket. Az eseményeket alaposabban megvizsgálva pedig azt is valószínűsíthetjük, hogy a zűrzavaros, háborús viszonyok közepette egyes köztörvényes egyének tulajdonképpen a zsidóellenességben találtak ürügyet arra, hogy a muravidéki települések módos polgárainak – akik között egyébként akkor már kevés zsidó volt – a vagyonára rátehessék a kezüket és randalírozhassanak. 1919-ben például ilyen röplap terjedt, amit feltehetően Matija Slavić írt. Ennek rövidített tartalma a következő:

„A magyar zsidók bolondítják a magyarországi szlovéneket

Szeretett testvéreim, szlovének a gyönyörű magyarországi szlovén vidéken, üdvözöllek benneteket! Figyeljetek rám, katolikusok és evangélikusok!

[…]

Érdekesek ezek a magyar rablók. Most, hogy látják, hogy sem átveréssel, sem erőszakkal nem tudják elérni, hogy továbbra is az ő káromlásaik és pálcáik célpontjai legyünk, hogy nem adtak sem petróleumot, sem cukrot, sem gyufát, sem élesztőt, most meg fűt-fát ígérnek.

[…]

Bolondnak tartanak minket, szlovéneket; odáig jutottak, hogy azt mondják, hogy a szlávok nem emberek (tót nem ember). Nem szégyellitek magatokat, ti disznók? Tovább fogjuk hallgatni mi ezt az ellenséget? Csak egyre figyeljetek szlovén testvéreim; azt mondják Muraszombatban: „Legyetek türelemmel (ti, magyarországi szlovének), az egész világ szabad lesz.” Szerintem ezt nem ember írta; a pokolból érkezett szarvas-szakállas a muraszombati zsidókhoz. Kedves muraszombati testvéreim, csak nem fogjátok megtűrni az ördögöt?

[…]

Miért kellett annyi szlovénnek Amerikába mennie? Mikor kaptunk valami jót is a magyaroktól? Soha! Miért jobb és szebb minden a régi Ausztriában, mint Magyarországon? Miért nincsenek hidak a Murán, miért nincsenek jó útjaink? Miért nem építettek vasutat Lendva és Muraszombat között? Miért ennyire elmaradott a mi népünk? Gondolkodjatok el ezeken a kérdéseken, szeretett szlovén testvéreim. Keressétek meg magatok a válaszokat.

[…]

Higgyétek el nekem, testvéreim, hogy ötven év múlva egyetlen szlovén sem lesz itt a vidéken, ha a magyarok alatt maradunk. Szlovének, továbbra is a magyarok alatt akarunk élni? Soha! A magyarok rablók, tolvajok, zsidók, szociáldemokraták, szabadkőművesek. Kivétel nélkül olyan emberek, akik nem érdemlik meg, hogy a világon legyenek, az ember legszívesebben egy hordóba zárná őket, majd leeresztené a Murán és a Rábán, vigye őket a víz oda, ahonnan jöttek, Ázsiába. Mi már akkor itt voltunk ezen a földön, amikor a magyarok még azt sem tudták, mi az az Európa.

[…]

Szeretett testvéreim, ébredjünk fel, a szabadság szép napja szólít bennünket! […] Csatlakozzunk Jugoszláviához; nem akarunk többé láncot viselni, zsidókat elviselni!”


norcarija.zidovov.02.03.web norcarija.zidovov.03.03.web norcarija.zidovov.04.03.web