Judovska podatkovna baza Slovenije

Galerija-Muzej Lendava
JUDOVSKA PODATKOVNA BAZA SLOVENIJE


VSEBINA:
Židovska občina Dolnja Lendava
Židovska občina Beltinci
Židovska občina Murska Sobota
Antisemitizem


Naslovnica zbirke člankov o zgodovini in usodi prekmurskih Judov (Avtorja grafike: Zoltán LENDVAI KEPE, Peter ORBAN, Galerija-Muzej Lendava, 2016)

Uvod

Zaradi ugodne zemljepisne lege je Prekmurje z narodnostnega in verskega vidika vedno veljala za živopisno območje. V zgodovini pokrajine je imela poleg »staroselcev« pomembno vlogo tudi židovska skupnost, katere člani so se naseljevali od 18. stoletja naprej. Večina Židov je k razvoju naselij v pokrajini ob Muri in razcvetu meščanstva v Dolnji Lendavi in Murski Soboti prispevala z opravljanjem trgovske, gostinske, zdravniške, industrijske ali odvetniške dejavnosti. Z vidika poznejšega razvoja obeh mest je bil holokavst oziroma šoa grozna katastrofa. Večino pripadnikov židovske skupnosti s tega območja so aprila 1944 odpeljali v taborišča smrti. Preživela jih je le peščica, pa še tisti, ki so ostali živi, se večinoma niso vrnili.

Čeprav je na območju Slovenije največ judovskih verskih spomenikov ohranila prav Lendava, pa desetletja ni bilo prave volje in možnosti za ohranjanje spomina na prekmurske Žide. Na nekdanjo židovsko skupnost mesta poleg judovskega pokopališča v Dolgi vasi spominjajo tudi nekatere meščanske hiše na Glavni ulici in sinagoga v mestnem središču. Do leta 1999 je v njeni soseščini stala tudi zadnja židovska šola v Sloveniji, ki je postala žrtev pomanjkanja arhitekturne in urbanistične strategije mesta.

Zemljevid Slovenije z mesti, kjer je nekoč obstajala židovska skupnost

Židovska skupnost Dolnje Lendave je sinagogo, ki je danes ena od dveh ohranjenih sinagog na Slovenskem, začela graditi leta 1866. Potem, ko je bila zgradba po letu 1944 več desetletij zanemarjena, so jo začeli v devetdesetih letih 20. stoletja obnavljati. Od takrat deluje kot razstavni in prireditveni prostor. Leta 2002 je bila na galeriji urejena manjša razstava v spomin dolnjelendavskim Židom, leta 2012 pa je bila občinstvu predana stalna zgodovinska razstava z naslovom Židovstvo Prekmurja, v pritličju pa stalna razstava del izraelskega likovnega umetnika madžarskega porekla Dana Reisingerja z naslovom Ognjeni zvitki. Obiskovalci stalne razstave lahko na stopnišču, ki vodi do galerije, spoznajo zgodovino in osnovne pojme judovske vere, hkrati pa je na ogled tudi poimenski seznam prekmurskih Židov, žrtev holokavsta. Na osnovi navedenega je bila lendavska sinagoga leta 2013 razglašena za Slovenski muzej holokavsta. Na stalno razstavo se navezuje tudi Judovska digitalna zbirka Slovenije, urejena leta 2012 v sklopu Galerije-Muzeja Lendava, del tega gradiva pa je od leta 2016 dostopna na spletni strani zavoda v JUDOVSKI PODATKOVNI BAZI SLOVENIJE.

Avtor in urednik
Dr. Lendvai Kepe Zoltán


Viri


Lendava/Lendva, 2016