Antisemitizem › 1919: ANTISEMITSKI LETAK

Letak z antisemitsko vsebino iz leta 1919

Agitiranje zoper Madžare z jugoslovanske strani je bilo med Slovenci potrebno tudi zato, ker so v Prekmurju nekateri evangeličani podpirali Madžarsko, saj so vedeli, da živi v Jugoslaviji le malo protestantov, kajti njeni prebivalci so bili v pretežni meri katoliške, ortodoksne in mohamedanske vere. Z jugoslovanske strani so Slovence v Prekmurju hujskali s primitivnimi antisemitskimi letaki, seveda pa je bilo tudi na madžarski strani, ki je bila proti odcepitvi, veliko ljudi z antisemitskimi čustvi, takšnih, ki so menili, da je tudi židovstvo odgovorno za Trianon.
 
Leta 1919 so po Prekmurju širili določen letak z antisemitsko in antimadžarsko vsebino, katerega avtor naj bi bil Matija Slavić. V času madžarske boljševistične republike je nastalo to primitivno pisanje, ki je verjetno zato uporabilo antisemitizem kot sredstvo, ker je bil del boljševističnega vodstva, tako tudi Béla Kun, židovskega porekla. Kasneje so Jugoslovani odstopili od tovrstnih grobih manifestacij in niso dajali protižidovskih izjav. Ko natančneje preučimo dogodke, lahko sklepamo tudi, da so določeni posamezniki sredi zapletenih vojnih razmer pravzaprav v antisemitizmu našli razloge za to, da bi lahko razgrajali ter položili roke na posesti premožnejših prebivalcev prekmurskih naselij, med katerimi je bilo takrat že malo Židov.


norcarija.zidovov.02.03.web norcarija.zidovov.03.03.web norcarija.zidovov.04.03.web