A szlovéniai zsidóság adatbázisa

Galéria-Múzeum Lendva
A SZLOVÉNIAI ZSIDÓSÁG ADATBÁZISA


TARTALOM:
Alsólendvai zsidó hitközség
Belatinci zsidó hitközség
Muraszombati zsidó hitközség
Antiszemitizmus


A muravidéki zsidóság történelméről és sorsáról szóló kiadvány címlapja
(A grafika alkotói: LENDVAI KEPE Zoltán, ORBÁN Péter, Galeria-Múzeum Lendva, 2016)

Bevezető

Szerencsés földrajzi helyzete következtében a Muravidék nemzetiségi és vallási tekintetben mindig sokszínű területnek számított, amelynek történelmében a vidék „őslakosai” mellett jelentős szerepet játszott a 18. századtól kezdődően betelepült zsidóság is. A zsidók többnyire mint kereskedők, vendéglősök, orvosok, ipari üzemek tulajdonosai és ügyvédek járultak hozzá a Mura menti vidék és településeinek fejlődéséhez, valamint Alsólendva és Muraszombat polgári virágkorához. A két város későbbi története szempontjából óriási tragédiát jelentett a Holokauszt, azaz a Soá. A vidék zsidóságának nagy részét 1944 áprilisában hurcolták el a haláltáborokba, túlélő alig maradt, akik pedig életben maradtak, inkább azok sem tértek vissza.

A muravidéki zsidóság emlékeinek ápolására évtizedekig nem volt megfelelő akarat és lehetőség, pedig Szlovénia területén a legtöbb zsidó vonatkozású vallási emléket éppen Lendva őrizte meg. A városka egykor élt zsidó lakosságára nemcsak a hosszúfalui zsidótemető és a Fő utca egynémely polgárháza emlékeztet, hanem a város központjában álló zsinagóga is. A szomszédságában állt 1999-ig Szlovénia utolsó zsidó iskolája is, amely sajnálatos módon áldozatul esett a város építészeti stratégiája hiányának.

Szlovénia térképe azon városokkal, amelyekben egykoron zsidó közösség létezett

A zsinagógát 1866-ban kezdte el építeni az alsólendvai izraelita közösség, ma pedig ez Szlovénia két épen megmaradt zsinagógája közül az egyik. Az épületet több évtizedes elhanyagoltság után csak az 1990-es években kezdték felújítani, azóta rendezvény- és kiállítóteremként működik. A karzaton 2002-ben a lendvai zsidóságnak emléket állító tablókiállítást alakítottak ki, amely 2012-ben A muravidéki zsidóság című állandó kiállítássá bővült, valamint Dan Reisinger magyarországi származású, Izraelben élő képzőművész Tűztekercsek című alkotásainak a földszinten látható állandó tárlatával egészült ki. Az állandó kiállítás megtekintői a karzatra vezető lépcsőfordulókban a zsidó vallás történetével és alapfogalmaival ismerkedhetnek meg, valamint itt olvasható a Holokauszt során elhunyt muravidéki zsidók névsora. Mindennek köszönhetően 2013-ban a lendvai zsinagógát Szlovéniai Holokauszt Múzeumnak nyilvánították. Az állandó kiállításhoz kapcsolódik a Lendvai Galéria és Múzeum által 2012-ben kialakított Szlovéniai Zsidóság Digitális Gyűjteménye, amely alapját és forrását képezi a 2016-ban létrehozott SZLOVÉNIAI ZSIDÓSÁG ADATBÁZISÁNAK, amely az intézmény honlapján érhető el.

Szerző és szerkesztő
Dr. Lendvai Kepe Zoltán

Források

Lendava/Lendva, 2016