Stalna razstava

Po židovskem reku je skrivnost sprave v spominu. Ker je bilo večini prekmurskega židovskega prebivalstva in njihovim potomcem za časa 2. svetovne vojne odvzeto življenje in možnost ohranjanja spominov, je dolžnost vseh nas, da se jih spominjamo in se opravičimo za nečloveška dejanja naših prednikov.

Ob vstopu v lendavsko sinagogo naj spregovorimo z besedami rabina Alfréda Schőnerja in pozdravimo s pradavnim judovskim pozdravom »šalom aleichem«, torej naj bo mir v vseh in večni mir naj spremlja vse tiste, ki so se nekoč med temi posvečenimi zidovi obračali k živemu Bogu, stvarniku življenja, sveta in svetlobe, Gospodu nebeškemu. Naj končno najdejo mir vsi, ki jim je življenje vzelo človeško sovraštvo in naj se v naših srcih rodi upanje, da bo prišel čas, ko človek človeku ne bo več volk in ko ljudje več ne bodo poznali vojn. Mostove med našimi dušami lahko gradimo le s solidarnostjo, z vzajemnim spoštovanjem, s toleranco, s pravim zgledom, iskreno besedo in z molitvijo.

ZGODOVINA DOLNJELENDAVSKIH ŽIDOV
2002

Razstavo sta pripravila
Lázár Beáta
Németh László

Pripravo razstave je financirala
Občina Lendava / Lendva Község

Razstavljeno gradivo so prispevali
Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Budapest
Pokrajinski arhiv Maribor
Galerija-Muzej Lendava / Lendvai Galéria és Múzeum
Knjižnica Lendava / Lendvai Könyvtár
Nova ljubljanska banka d.d. Poslovalnica Lendava
Zasebniki


ŽIDOVSTVO PREKMURJA
Galerija-Muzej Lendava / Lendvai Galéria és Múzeum
2012

Scenarij stalne razstave sta napisala in razstavo pripravila
Kepéné dr. Bihar Mária
dr. Lendvai Kepe Zoltán

Grafično oblikovanje razstave
dr. Lendvai Kepe Zoltán
Peter Orban

Pri pripravi razstave so sodelovali
Dubravko Baumgartner
Nikolaj Bažika
Császár Dezső
Marta Ferletič
Franc Gerič
Ludvik Gönc
Karmen Lebar
Laura Lebar

Razstavo so podprli
Društvo upokojencev Lendava, Sekcija za kulturno dediščino / Lendvai Nyugdíjas Egyesület Kultúrális Örökség Szekciója

Nemzeti Kulturális Alap

Občina Lendava / Lendva Község

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Pokrajinski arhiv Maribor

Pomurski muzej Murska Sobota

K nastanku Judovske digitalne zbirke Slovenije so prispevali
Mirjana Gašpar
Franc Horvat Meštrovič
Kepéné dr. Bihar Mária
Jože Kološa-Kološ
Mark Krenn
mag. Franc Kuzmič
Lázár Beáta
dr. Lendvai Kepe Zoltán
dr. Nikolaj Szepessy
Vida István
Tomislav Vrečič
Bojan Zadravec